Kävelykoulu ja alaraajaterapia

Kävelykoulu ja alaraajaterapia on laaja tuotekokonaisuus alaraajan tutkimiseen ja hoitoon. Jarmo Ahonen kertoo Kävelykoulumateriaalissa kävelyn elementeistä ja kävelyn vaiheista yksityiskohtaisesti. Ahonen käy läpi kävelyn virheitä ja virheellisen kävelyn aiheuttamia oireita sekä polveen nilkkaan ja lonkkaan liittyviä askeltamisen ongelmia. Ahonen opettaa myös korjaavia harjoitteita em. ongelmiin.

Katso Video!

Kinesioteippaus

Keijo Pitkämäki perehdyttää katsojan kinesioteipin käyttöön ja käyttökohteisiin. Pitkämäki käy läpi, miten kinesioteippauksella voidaan vaikuttaa lihasten toimintaan, kivun lievittämiseen ja nivelten asennon korjaamiseen. Pitkämäki havainnollistaa katsojalle myös eri kehonosien tutkimista ja miten eri ongelmatilanteissa voidaan hyödyntää kinesioteippaustekniikoita.

Katso Video!

AVH-kuntoutus

Fysioterapeutti, Bobath-kouluttaja Maj-Britt Forsbom on tuottanut yhteistyössä Physiofilen kanssa AVH-potilaan kuntoutusmateriaalin. Materiaali sisältää AVH-kuntoutujan siirtymisen ja kävelyn ohjausta ja fasilitaatiota. Materiaalin videot sisältävät lähetysominaisuuden. Materiaali soveltuu asiantuntijoiden työkaluksi, opetusmateriaaliksi ja kotihoidon tueksi.

Katso Video!

Explain pain

Mistä kipu tulee? Miten se on selitettävissä? Videopaketissa käydään kipumekanismit läpi kielellä joka on helppo ymmärtää. Kipua voi selittää vain jos itse on ymmärtänyt asian. Kivun selittäminen on tehokasta kivun hoitoa. Kun potilas itse ymmärtää mistä hänen kipunsa johtuu, voi hän itsekin vaikuttaa siihen tehokkaasti. Materiaali on ilmainen kaikille palveluun rekisteröityneille.

Katso Video!

Neurodynamiikka 1

Neurodynamiikka ei ole enää mikään uusi asia, vaan on osana nykyaikaista fysioterapiakoulutusta. Monet eivät kuitenkaan tiedä tai muista enää, miten eri testit tarkalleen tehdään ja miten neurodynamiikan ongelmia voi hoitaa.

Katso Video!

Mobilisoiva käsittely

Fysiatrian erikoislääkäri Jari Ylinen esittelee videomateriaalissa mobilisoivan hieronnan käsittelytekniikoita kaula- rinta- ja lannerangan sekä si-nivelten osalta. Käsittelytekniikoiden lisäksi Ylinen opettaa videoissa edellä mainittujen kehonosien liikkuvuuden arvioinnin tutkimistekniikoita. Ylinen havainnollistaa käsittelytekniikoita ranka-mallin avulla.

Katso Video!

Manipulaatio

Markku Paatelma ja Keijo Pitkämäki ovat tuottaneet yhteistyössä Physiofile Oy:n kanssa Manipulaatio -videomateriaalin Physiofileen. Materiaali on tarkoitettu OMT-koulutuksen saaneille tai OMT-koulutuksessa oleville fysioterapeuteille ja manuaalisen lääketieteen koulutuksen saaneille lääkäreille.

Katso Video!

Lapsen sensomotorinen kehitys

Elämän ensimmäisenä vuotena lapsi oppii enemmän kuin koskaan myöhemmin vastaavana ajanjaksona. Oppimisen malliin ja tahtiin vaikuttavat paitsi lapsen omat fyysiset ja psyykkiset ominaisuudet myös ympäristö ja vanhempien antama hoito.

Katso Video!

Lonkan tekonivelleikkaus

Lonkan tekonivelleikkausta käsittelevä videomateriaali toimii potilasohjeena lonkkaleikkaukseen valmistatuvalle asiakkaalle. Ortopedi Tuukka Niinimäki kertoo materiaalissa lonkan anatomiasta, lonkkanivelrikon oireista ja ilmenemismuodoista, lonkkaproteesimateriaaleista sekä ennen leikkausta ja leikkauksen jälkeen tapahtuvasta toiminnasta.

Katso Video!

Impingement

Impingement-syndroomaa käsittelevässä tuotteessa ortopedian ja traumatologian erikoislääkäri Ville Puukka sekä OMT-fysioterapeutti Pekka Anttila esittelevät impingement-oirekuvaan johtavia syntymekanismeja sekä eri vaiheiden harjoitteita. Tuote tukee terveydenhuollon ammattilaisten yhteistyötä ja hoitoketjuperiaatetta, ja lisää potilaan tietoisuutta impingement-oirekuvasta ja sen syntyyn vaikuttavista tekijöistä.

Katso Video!

Liikekuvasto

Liikekuvasto sisältää eri kehonosien videoituja harjoitteita, joita voi lähettää asiakkaalle sähköpostin välityksellä. Internet-linkkiä klikkaamalla asiakkaalle avautuu käyttöliittymä videoituihin harjoitteisiin ohjeteksteineen. Liikekuvastoon liittyvän Seuranta -osion avulla asiakas voi olla yhteydessä fysioterapeuttiin vastaanottokäyntien välisenä aikana.

Katso Video!

SOMTYn C1/C2-kurssimateriaali

C1/C2-kurssin videoissa OMT-fysioterapeutti Mikael Falck käy havainnollisesti ja selkeästi artikuloiden läpi selkärangan tutkimis- ja hoitotekniikoita. Videomateriaalia opastuksella palautat helposti mieleesi kurssilla käytyjä tekniikoita ja harjoitteita silloin kuin sinulle sopii.

Katso Video!

Teippaus

Urheilufysioterapeutti Heikki Hämäläinen opastaa videoissa katsojan teippaustekniikoiden saloihin ja teippauksen käyttötarkoituksiin. 35 vuoden kokemuksella Hämäläisellä on vankka pohja liikuntavammojen ennaltaehkäisystä ja hoidosta.

Katso Video!

Liikekontrollin häiriöt

Liikkeenkontrollin häiriöt ovat hyvin yleisiä ja ne ovat yksi tyypillinen selkäkivun alaryhmä. Hannu Luomajoki on kehittänyt tämän toimintahäiriön testaukseen helpon testipatteriston. Kuitenkin on tärkeä tietää miten testit tulkitaan, miten eri suuntien liikehäiriöt ilmenee, mitä muita lyödöksiä niihin tyypillisesti liittyy ja ja sitten miten näitä liikekontrollin häiriöitä hoidetaan.

Katso Video!

Neurodynamiikka 2

Useilla potilailla on epämäärisiä yläraajan kiputiloja. Miten näitä kiputiloja testataan ja eritellään? Tietysti on tärkeä hallita neurologinen testaus sekä neurodynamiikka. Mutta entä jos nämä testit ovatkin negatiivisiä? Miten eritellään pienet neuropatiat kvantitatiivisen sensorisen testauksen (QST) avulla? Miten tunnistan ja hoidan sympatikuksesta johtuvat vaivat?

Katso Video!

Selkäkipu

Selkäkipu on kaikista suurin fysioterapian potilasryhmä. Diagnooseja on monenlaisia mutta usein diagnoosi ei kerro paljoakaan ongelman syistä. Selkäkipu pitää alaluokitella. Videossa käydään selkäkivun alaluokittelua läpi periaatteella "vähemmän on selkeämpää". Eli kun ensin ymmärtää mihin alaryhmään potilas kuuluu, on huomattavasti helpompaa miettiä mahdollisia hoitomahdollisuuksia.

Katso Video!

Physiofile pähkinänkuoressa

Physiofilen toiminta-ajatuksena on hyödyntää liikkuvaa kuvaa asiakkaan kuntoutuksessa sekä fysioterapeuttien ja muiden terveydenhuollon ammattilaisten opetusmateriaaleissa. Physiofilen tuotteita käyttävät yksityiset ammatinharjoittajat, liikunta- ja urheiluseurojen fysioterapeutit ja huoltajat, ammattikorkeakoulut sekä julkiset että yksityiset terveysasemat.

Physiofile Oy kehittää palvelukokonaisuuttaan yhteistyössä fysioterapian ammattilaisten sekä muiden terveydenhuollon asiantuntijoiden kanssa. Jatkuvalla kehitystyöllä ja yhteistyöllä pyrimme rakentamaan Physiofilestä fysioterapian ja terveydenhuollon alalle uudenlaista verkkovälitteistä palvelukokonaisuutta. Physiofilen tuotteiden käyttöönotto ei edellytä ohjelmistojen asennusta tietokoneelle, vaan kaikki palvelut toimivat internetin kautta.